Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Причина и настанување на сите болести

Што човекот сее, тоа ќе жнее

 15,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Една фундаментална Христова објава од 1986 година. „Во оваа објава Јас ви давам преглед на тоа како настана Падот, како беа создадени првите причини, коишто потоа повлекоа други причини по себе; оти, преку тоа настанаа страдање, неволја и болест. Наедно Јас давам увиди во вечните закони на Мојот Татко и покажувам како може човекот да ги спречи причините, или навреме да ги реши пред да стапат во дејство: Јас покажувам како можат преку однесувањето на поединецот да се ублажат, или да се укинат последиците.“
Ова опфатно дело дава наполно нови сознанија за меѓузависностите на космосот и материјалниот свет, за граничните подрачја меѓу Дух и материја и за тековите во внатрешното на човекот, коишто доведуваат или до болест, или до здравје.

Причина и настанување на сите болести
 15,00