• Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven
  • Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven
  • Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven
  • Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

God heeft tijdig gewaarschuwd


Free *

Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

ISBN 978-3-89201-259-7

article number: S445nl

65 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

De bedreigende toestand van deze wereld, waarin de catastrofen toenemen en de overhand nemen, kan wel voor geen enkele waakzame tijdgenoot verborgen blijven.
Uit meldingen van de wetenschap wordt duidelijk dat de situatie van de wereld zich dramatisch verslechterd heeft en de toekomstperspectieven zich steeds meer verduisteren.
„Hoe kan God de catastrofen, de ingrijpende veranderingen van de aarde en het sterven toelaten? Waarom grijpt God niet in?“ Zo vraagt zich zeker zo menige lezer af.

In deze brochure, met veel uittreksels uit goddelijke openbaringen, gegeven door Gabriële, tonen wij aan, dat God de mensen geen catastrofen toestuurt – integendeel: Hij heeft tijdig gewaarschuwd!

Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

God heeft tijdig gewaarschuwd


Free *

Catastrofen, ingrijpende veranderingen - van de aarde – Sterven

ISBN 978-3-89201-259-7

article number: S445nl

65 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **