• Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób
  • Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób
  • Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób
  • Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

Co człowiek sieje, to zbierze


 15.00 *

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

ISBN 978-83-89460-24-0

article number: S117pl

218 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

Książka oparta jest na objawieniu Chrystusa:
Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

Wszechstronne objawienie Chrystusa daje szczegółową wiedzę na temat zależności wewnętrznych człowieka, które doprowadzają albo do choroby albo do zdrowia.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wpływ myśli i uczuć na ciało, czy też o wpływ zaburzeń ziemskiego pola magnetycznego na ludzi, czy też o fakt, że szkodliwe pasożyty i inne zarazki chorobotwórcze były i są dziełem samych ludzi – wszystko to i wiele więcej potwierdza dzisiejsza nauka. To wszystko nie było jeszcze do pomyślenia prawie trzy dekady temu, kiedy objawienie to opublikowano.

Z treści:
– Oddzielenie od świadomości jedności oraz powstanie materii
– Rola układu nerwowego w rozwoju chorób i zrządzeń losu
– Każdy narząd ciała oznacza wibrację, kolor i dźwięk
– Szansa, którą niesie reinkarnacja
– Kwanty, duchowe nośniki energii
– i wiele więcej…

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

Co człowiek sieje, to zbierze


 15.00 *

Przyczyna i powstawanie wszystkich chorób

ISBN 978-83-89460-24-0

article number: S117pl

218 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **