• Λόγια του Πατέρα και για σένα
  • Λόγια του Πατέρα και για σένα
  • Λόγια του Πατέρα και για σένα
  • Λόγια του Πατέρα και για σένα

Λόγια του Πατέρα και για σένα


 5.00 *

Λόγια του Πατέρα και για σένα

ISBN 3-89371-304-2

article number: S108el

144 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Λόγια του Πατέρα και για σένα

Ένα μικρό βιβλίο που είναι ωστόσο
ένα πολύτιμο κόσμημα, το οποίο μας βοηθά
σε κάθε γεγονός της ημέρας.
Λόγια αγάπης που ο Πατέρας απευθύνει
σε κάθε παιδί Του, για να το καθοδηγήσει,
να το στηρίξει, να το ενθαρρύνει και
να το οδηγήσει στην καρδιά Του.

Λόγια του Πατέρα και για σένα


 5.00 *

Λόγια του Πατέρα και για σένα

ISBN 3-89371-304-2

article number: S108el

144 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **