Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Nader tot God in jou

Het woord van de Christus Gods aan de mensheid,
voordat deze wereld vergaat

 7,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Nader tot God in jou
Het woord van de Christus Gods aan de mensheid, voordat deze wereld vergaat

Deze openbaring van de Christus Gods is als het ware een korte samenvatting van de Innerlijke Weg, waarmee Hij ons in de afgelopen jaren in alle details vertrouwd heeft gemaakt.

Deze samenvatting van de Innerlijke Weg wordt ondersteund door de goddelijke levensregel:
“Wat jij wilt dat anderen voor jou doen, doe dat eerst voor hen.”
Of andersom gezegd:
“Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.”
Zijn woorden over geloof, vertrouwen, hoop en verdraagzaamheid leiden naar het licht, dat in het binnenste van ieder mens, in de oergrond van onze ziel, schijnt.

Uit de inhoud:

Wie de levensregel van Jezus, de Christus, in zijn menselijke “computerprogramma” inbouwt – “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” – en zich daaraan houdt, zal spoedig inzien, dat deze allesomvattende wetmatigheid van het innerlijke leven – want ze leidt tot het innerlijke leven! – niet alleen geldt voor mensen, maar ook voor de natuur en de dieren en alles wat op, in en boven de aarde leeft. Daaruit ontwikkelt zich het eenheidsgevoel, een levenskwaliteit die de mens vrij maakt. Hij zal dan ook spoedig ervaren, wat een vervuld leven betekent. Deze verkorte versie van de Innerlijke Weg, die Christus aanbood en in eenvoudige woorden gemakkelijk te volgen is als een hulp voor iedereen, maakt vrij, maakt gelukkig. Een grote kans voor velen, die de hand van Christus willen grijpen en de resterende aardse dagen willen benutten. Zij zullen er eens zeker blij mee zijn, dat zij deze kans niet voorbij hebben laten gaan.

You may also like…

Nader tot God in jou
 7,00