• Przesłanie z Wszechświata - Tom 1
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 1
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 1
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

ISBN 978-83-89460-18-9

article number: S137pl

214 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

Przesłania z wszechświata zawierają odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka, które nie są wyjaśnione w Biblii: znaczenie i cel życia na Ziemi, wolność każdej istoty, prawo przyczyny i skutku, nieśmiertelność duszy i jej reinkarnacja w wielu wcieleniach na Ziemi, czyn zbawczy Chrystusa, nieskończona miłość Boga do każdego człowieka i do całego stworzenia, i wiele więcej.

Czytelnik jest wielokrotnie świadkiem tego, jak Duch Boży naświetla wydarzenia na świecie w sposób aktualny, a jednocześnie ponadczasowy czy zajmuje stanowisko na takie tematy jak manipulacja genetyczna, zmiany klimatyczne. Niemal w tym samym momencie także i wstrząsa nami, pociesza i uzdrawia oraz wzywa nas ludzi do podjęcia decyzji. Przeczytajmy sami przesłania z kosmosu przekazane przez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga w naszych czasach.

Z treści (tom 1):
Ja Jestem i ty jesteś we Mnie, odwiecznie i powrócisz przez Chrystusa. Gardzicie jedynym Bogiem i wierzycie w wieczne potępienie.
Ja Jestem Bogiem miłości! Ziemia błaga Mnie, Stwórcę, o zmiłowanie. Ja wszystko uczynię nowym. Czy mówicie mową miłości?
Czy jesteście prawdziwymi chrześcijanami, którzy idą w Moje ślady? – Poczujcie Moją obecność w sobie….

Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 1

ISBN 978-83-89460-18-9

article number: S137pl

214 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **