• Η επί του Όρους Ομιλία
  • Η επί του Όρους Ομιλία
  • Η επί του Όρους Ομιλία
  • Η επί του Όρους Ομιλία

Η επί του Όρους Ομιλία


 8.00 *

Η επί του Όρους Ομιλία

ISBN 3-89201-142-7

article number: S008el

118 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Η επί του Όρους Ομιλία

Συγκεκριμένες οδηγίες διαβίωσης για την καθημερινή ζωή,
βασισμένες στους Νόμους του Θεού:
Πώς συμπεριφέρομαι ορθά προς τον πλησίον μου;
Πώς πλησιάζω στον Θεό μέσα στον πλησίον μου;
Πώς μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου για να γίνω ειρηνικός,
ισορροπημένος και δυναμικός;
Απλοί κανόνες της ζωής, όπως για παράδειγμα:
«Κάνε εσύ πρώτα αυτό που αναμένεις από τον πλησίον σου».
Όποιος τους εφαρμόζει, θα δοκιμάσει το επαναστατικό
θετικό αποτέλεσμά τους στη ζωή του.

Η επί του Όρους Ομιλία


 8.00 *

Η επί του Όρους Ομιλία

ISBN 3-89201-142-7

article number: S008el

118 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **