• Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;
  • Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;
  • Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;
  • Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;

Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;


 8.00 *

Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;

ISBN 3-89201-193-1

article number: S407el

72 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;

Όταν έρχομαι, κανείς δεν ξέρει ποιος είμαι
και από πού έρχομαι.
Όταν φύγω, κανείς δεν ξέρει ποιος ήμουν
και πού θα πάω.
Αυτό το βιβλίο περιέχει γνώσεις που προέρχονται
από τις πιο υψηλές πνευματικές σφαίρες.
Δίνει απάντηση σε ερωτήσεις,
που υπάρχουν από τότε που υπάρχει η ανθρωπότητα.

Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;


 8.00 *

Από πού ήρθα; Πού πηγαίνω;

ISBN 3-89201-193-1

article number: S407el

72 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **