Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

To je Moje Slovo Alpha a Omega – Svazek 1

Evanjelium Ježíša, Kristom prejavené Slovo, Ktoré medzičasom poznajú praví kresťania na celom svete.

 9,90

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

To je Moje Slovo Alpha a Omega

Burcující a mnohoslibné poselství, jasná prorocká řeč, pravda o životě Ježíše.
Ježíš nezaložil žádnou církev, nestanovil žádné kněze a neučil dogmata, rituály ani kulty. Před 2000 lety přinesl pravdu z Boží říše: Učení lásky Boží k bližním, k lidem, přírodě a zvířatům, učení svobody, míru a jednoty. Hovořil o Bohu lásky, o svobodném Duchu – Bohu v nás. Církevními institucemi bylo a je Jeho jméno a Jeho osvobozující poselství zneužité, přijaté a překryté dogmaty, kulty, kletbami a zatracením.

Nyní je ta doba: Fatální podvod vůči lidstvu je odhalen a Jeho poselství lásky Boží k bližním je osvobozeno od církevního převleku. Kniha je projeveným slovem z duchovního světa, jež se váže k jednomu starému, dlouho nezvěstnému biblickému textu, který byl v 19. století přeložen z aramejštiny. Kristus, který hovoří skrze Gabrielu, prorokyni a poselkyni Boží v dnešní době doplnil text evangelia, opravil, zbavil chyb a prohloubil a upřesnil mnohé z toho, co církev nesprávně učí, případně, co zamlčuje. Církev například zamlčela víru ve znovuzrození (reinkarnaci).
V tomto díle Kristus také poukazuje na to, že On, jako Ježíš z Nazaretu nezaložil žádnou církev, ale že učil vnitřní křesťanství, které nemá nic společného s církevní mocí a jejími krvavými dějinami. Ježíš byl člověkem z lidu a ne mužem přepychových církevních institucí. Uvádí i to, jak miloval zvířata, jak přikázal lidem, aby zvířata netýrali, nezabíjeli ani nejedli.
Kniha obsahuje i smysl a účel života. Hovoří o zákonu setby a sklizně, popisuje osud lidstva, které stojí před velkými katastrofami. Kromě toho obsahuje i poselství, že Kristus se vrátí jako vysoká duchovní bytost a potom vznikne Jeho Království Boží na této Zemi.

To je Moje Slovo Alpha a Omega – Svazek 1
 9,90