• Единството на Сепостоењето кое говори
  • Единството на Сепостоењето кое говори
  • Единството на Сепостоењето кое говори
  • Единството на Сепостоењето кое говори

Единството на Сепостоењето кое говори


 28.00 *

Единството на Сепостоењето кое говори

ISBN 978-9-98968-862-1

article number: S173mk

344 pages, Hardcover, Illustrated

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Единството на Сепостоењето кое говори

Единството на Сепостоењето кое говори 

Она што религиите, филозофите и науката, од кога постојат, не можат разбирливо да го објаснат – големата духовна поврзаност на животот – тука, во овој космички учебник и прирачник од разговори со Габриеле, е генијално обработено и објаснето. И не само тоа: прикладно е покажан патот за враќањето во вечната татковина.

Самите ние во основата на својата душа треба да ја насетиме вечноста без простор и време, и да осознаеме што навистина пулсира во длабочината на нашата душа, т.е. исконското срце на вечноста, есенцијата на Божјото царство, за кое Исус од Назарет по смисла рекол: „Божјото царство е во вас“.

Иако човештвото во најголем дел сеуште го нема забележано единството на животот, тука е засадено „моќно стебло“ под кое ќе се наоѓаат луѓете кои трагаат, кои ги има многу, за да се стремат кон нова, заедничка цел. Тогаш понекоја душа ќе може да го најде патот кога Космичкиот Еден „грубоматеријалното“ ќе го претвори во „финоматеријално“.

Тоа е сеопфатен преглед, чија содржина му се отвара на оној, кој ќе му се отвори на сеприсутниот Дух на животот. 400 стр.

Во книгата е приложено ЦД со медитација:

„Цути“ – медитативна виртуелна прошетка
„Нашето вистинско постоење“ – Едно медитативно космичко гледање

Единството на Сепостоењето кое говори


 28.00 *

Единството на Сепостоењето кое говори

ISBN 978-9-98968-862-1

article number: S173mk

344 pages, Hardcover, Illustrated

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **