Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Животна школа за овладување со животот – Четврта книга

Патот кон космичката свест

 9,80

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Патот кон вистинскиот Живот продолжува, тука следува чекорот до третата божествена основна сила, степенот на Мудроста. Од содржината: Зошто во дисхармоничните аспекти на нашето дневно збиднување лежи клучот за нашиот внатрешен напредок? Можат ли колебањата на нашето расположение да имаат своја причина евентуално и во претходните животи, односно во поранешни отелотворувања на душата? Што значи „животна добивка“ за нас? И уште многу друго.

Што е космичка свест, тоа ние можеме да го дознаеме само од еден човек кој самиот живее во неа. Тоа е Габриеле, пророчицата и гласничка Божја за нашето време. Во безброј часови на духовно поучување и разговори таа даде најразлични упатства и помошти за чекорите на нашиот пат кон космичката свест. Нашиот земски живот може да крие многу изненадувања за оној кој со будно срце доаѓа на трагата на самиот себе! Овие духовно-божествени поуки беа емитувани во целиот свет во рамките на една серија на ТВ-емисии, а сега се издадени и во форма на книги.

Животна школа за овладување со животот – Четврта книга
 9,80