Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Животна школа за овладување со животот – Петта книга

Патот кон космичката свест

 9,80

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Во сè лежи одговор и решение! Ова е една од суштинските изјави во петтата книга. Габриеле, пророчицата и гласничка Божја, во неа ни објаснува, меѓу другото, што значи Сериозност – таа нема ни малку заедничко со „сериозноста на љубителите на пиво“, или со состојбата на невеселост. О не, туку значи: искрена доследност, свесност за одговорност, решителност, совесност… На кој од ова не му недостасува по нешто? Со решителност да се прозрачиме себеси за да се стремиме кон Бога во себе – кој ја има оваа цел пред очи, тој ќе извлече непроценлива добивка од оваа книга.

Што е космичка свест, тоа ние можеме да го дознаеме само од човек кој самиот живее во неа. Тоа е Габриеле, пророчицата и гласничка Божја за нашето време. Во безброј часови на духовно поучување и разговори таа даде најразлични упатства и помошти за чекорите на нашиот пат кон космичката свест. Нашиот земски живот може да крие многу изненадувања за оној кој со будно срце си доаѓа на трагата на самиот себе!
Овие духовно-божествени поуки беа емитувани во целиот свет во рамките на една серија ТВ-емисии, а сега се издадени и во форма на книги.

Животна школа за овладување со животот – Петта книга
 9,80