Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Космичкиот часовник и мрежата на твојата кожа

Твојата судбина лежи во твоите раце

 15,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Ударот на нишалото на „Космичкиот часовник“, коешто си го одредува секој човек преку своето осеќавање, чувствување, мислење, говорење и постапување во овој живот и во претходните инкарнации, за поединецот значи судбина. Ниту еден човеков животен израз не останува без последица. Исто така и преку својата кожа ние пренесуваме информации до нашата околина – веќе преку едно стегање рака, преку прехранбените продукти, преку воздухот… И сето она со коешто доаѓаме во допир, може да дејствува врз нас, дури да влијае врз нас, ако сме приемливи за тоа. Оваа книга ни овозможува за прв пат во подробност да ги препознаеме разните меѓузависности во големата космичка комуникациска мрежа, во која сме вткаени сите ние. Силата за промена ни е дадена: „Твојата судбина лежи во твои раце“.

Космичкиот часовник и мрежата на твојата кожа
 15,00