Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Од Авраам до Габриеле

Зборовите на пророците се исполнуваат

 8,90

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Текстот што е пред вас во збиена форма го покажува големиот лак, којшто лежи во основата на дејствувањето на вистинските Божји пророци, но и опустошувачките последици од нивното непочитување од страна на мнозинството луѓе, кои им се послушни на свештениците кои не ја следеа Божјата
Реч. Тргнувајќи од Авраам па до Габриеле, Божјата пророчица и гласничка во нашето време, Едниот Дух, Интелигенцијата на Сепостоењето, дејствува во исполнувањето на молитвата на која нè поучи Исус, Христос – Оченаш, во која гласи: „Како во Небото, така и на Земјата.“

Од Авраам до Габриеле
 8,90