Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

New

Песна за промена на климата – секоја земја има свои строфи

Долгата темнина и светлината

 9,90

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Песна за промена на климата –

секоја земја има свои строфи

Долгата темнина и светлината

Дојде времето кога Вечниот Сè-Еден, преку Неговата пророчица и гласничка, Габриеле, во моќната објава од јуни 2019 година, дава севкупен поглед на времето на времињата, сè до описот на тоа како денес стојат нештата на оваа Земја. Се наведуваат страдања и суровости, криминал врз криминал, злосторство врз злосторство. „Каде се овие страшни и смртоносни енергии?“, вели објавата.
И ние учиме дека климатските промени за кои сите зборуваат се одраз на сите овие енергии. Се споредува со песна која има многу строфи, песна која го содржи целото погубно однесување на луѓето:

„Сè е засновано на енергија! Сè што им се нанесува и им било нанесено на Земјата, природата, животните и растенијата, водите и океаните, атмосферата и луѓето, во вековите на вековите, во страдањата и суровоста, злосторство врз злосторството, сè што не било направено добро, се неокаени енергии во Земјата, на Земјата и над Земјата.
Се појавува мрачен и долг воз на обвинувања, бидејќи планетата Земја стенка откога мораше да носи луѓе…“

Но, Вечниот, исто така, зборуваше: „Јас, Кој Сум, правам сè ново.“ И така ќе станува сè посветло на Земјата по долгиот мрак: „Луѓето од новата доба го наоѓаат вистинскиот Бог во своето мирољубиво битие и на новата Земја го изградуваат Царството на мирот, во знакот на лилјанот – Софија – чистотата и слободата Божја и љубовта кон ближниот“.

 

 

Песна за промена на климата – секоја земја има свои строфи
 9,90