• Home
  • Other Languages
  • Macedonian
  • Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа
  • Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа
  • Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа
  • Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа
  • Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа

Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа


 3.50 *

Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа

ISBN 978-9-98968-8-577

article number: S175mk

43 pages, softcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа

Речта на ѕвездите до човекот – микрокосмосот, и до неговата душа

Како човекот со она што го потхранува во своите осетувања, мислење и желби го одредува дури и својот генетски материјал, а со тоа и својата судбина. Тој може – преку своите наследени гени – да биде својот сопствен предок и да стане свој сопствен потомок.

Во оваа книга станува јасно: на Земјата беснее незамислива духовна борба помеѓу божественото и демонското. Ние знаеме зошто уште сега Христос е победник.

Едно објаснување на космичките меѓузависности, дадени од Габриеле, како придружен текст за книгата „Единството на Сепостоењето кое говори – Речта на Универзалниот Дух – Создател“. 44 стр.

 

 

Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа


 3.50 *

Речта на ѕвездите до човекот - микрокосмосот, и до неговата душа

ISBN 978-9-98968-8-577

article number: S175mk

43 pages, softcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **