Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

A Tankönyv

A Liliom Kora, a nagy kor a kor után: Isten bennünk és mi Istenben

 16,90

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

A mai korban sok minden ingatag, amit sokszor egyáltalán nem tudunk befolyásolni. „Benső életünket” azonban kézbe vehetjük – ha szeretnénk. Ehhez ad Gabriele, az Örök Birodalom prófétanője és követe e tankönyvben sok praktikus segítséget utunkra az Új Korba, a Liliom Korába, mellyel mindenki új irányt adhat életének: Isten bennünk és mi Istenben.

Részlet a könyvből:

„Isten a szeretet. Isten szeretete a legnagyobb erő, az egyetemes erő a végtelenségben. A szeretet, a szeretet egyetemes törvénye átjár minden napot, minden bolygót, minden létet. Természetesen az anyagi világegyetem is beletartozik ebbe a Földbolygóval együtt – minden, ami a Földön, a Földben és a Föld felett van, életet hordoz, Isten leheletét, a mindenség szeretetét és törvényét.
A Liliom korának kezdete már mutatja az utat az örök élet felé. Röviden kifejezve az út így szól:
Isten bennünk és mi Istenben…”

„Sok lehetőség van arra, hogy visszavonuljunk, hogy önmagunkban imádkozzunk a bennünk lévő Istenhez. A nap feladatai között vannak megszakítások is, például szünet a munka közben, vagy ebéd után, ha van még idő, vagy útközben hazafelé, vagy otthon. Idővel észrevesszük: az ima élet, és a valódi élet felszabadít. Az ima azt is jelenti, hogy az igaz életet keressük, melyet mindenhol észlelhetünk, legyen az az égbolton, vagy a vízcseppben, amely az ablaküvegen csorog le, például amikor éppen beülünk az autónkba. Akár az égre tekintünk, akár az ablakon lévő vízcseppet szemléljük – minden, minden mondani szeretne nekünk valamit, mert az élet mindenütt jelenlévő.

Jegyezzük meg: Az igaz Isten az élet mindenütt jelenlévő szelleme. Ő, az Örökkévaló, nem ajak-imákat akar, nem gyónást. Nincs szüksége templomra sem.
A mindenség, a végtelenség, az „Én Vagyok az egyetemes élet”, és mi az Ő gyermekei, az Ő fiai és leányai vagyunk. Ismét azzá kell válnunk, ami lelkünk lénymagvában rejlik, a lét lényeivé.

Ezért ez érvényes: szabaddá válni saját magunktól. A Liliom ennek egy jelképe. Igaz lényünkre szeretne minket emlékeztetni, a tisztaságra és szépségre, a kozmikus életre, amik lelkünk magvában vagyunk.”

A Tankönyv
 16,90