• Bliżej do Boga w tobie
  • Bliżej do Boga w tobie
  • Bliżej do Boga w tobie
  • Bliżej do Boga w tobie

Bliżej do Boga w tobie

Słowa Chrystusa Bożego do ludzkości, dopóki ten świat istnieje


 5.00 *

Bliżej do Boga w tobie

ISBN 978-83-89-460-14-1

article number: S139pl

104 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Bliżej do Boga w tobie

Odwieczne Słowo Boże w obecnym czasie jest największym darem niebios dla ludzi.

Bóg, Odwieczny, w proroczym słowie, mówi bezpośrednio poprzez Gabriele o wszystkim, o czym my, ludzie, powinniśmy wiedzieć.

Mówi, co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli pojąć wielkie duchowe współzależności, a także rozpoznać zjawiska występujące na tym świecie wraz z ich przyczynami, z ich przebiegiem i zawirowaniami. Przedstawia, jak każdy człowiek może dzięki prawdziwej nauce Jezusa, Chrystusa, przez aktywne stosowanie w dniu powszednim Bożych przykazań i Kazania na Górze, wkroczyć na drogę powrotną do wiecznej ojczyzny.

Bliżej do Boga w tobie

Słowa Chrystusa Bożego do ludzkości, dopóki ten świat istnieje


 5.00 *

Bliżej do Boga w tobie

ISBN 978-83-89-460-14-1

article number: S139pl

104 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **