Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

De rehabilitatie van de Christus Gods

Uittreksel uit het thema: De traditie van de kerk: Verachting en onderdrukking van de vrouw

 0,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 3-5 workdays **

Product Information

Jezus van Nazareth was geen „kind van Zijn tijd“ – en Hij volgde ook niet de tijdgeest. Hij leefde als een geestelijk revolutionair, die de goddelijke principes vertrad, waartoe ook de gelijkheid hoort. Jezus, de Christus Gods, heeft alle mensen lief. Hij maakt geen onderscheid, ook niet tussen man en vrouw – in tegenstelling tot de kerkelijke instituties, die eeuwenlang in de naam van de Christus Gods, vrouwen hebben veracht, vernederd, onderdrukt, uitgebuit, gekleineerd en gedood.

Deze vrouwenverachtende houding van de kerkmannen heeft met de leer en het leven van de moedige jongeman Jezus van Nazareth niets gemeen.
In de loop van de kerkgeschiedenis werd vaak aangehaald, dat God eerst Adam zou hebben geschapen en Eva uit de rib van Adam gevormd zou zijn geworden, zoals het na te lezen is in de bijbel. Daar is echter nog een verder bericht over de schepping van de mens te vinden: „God schiep de mens naar Zijn gelijkenis; als gelijkenis van God schiep Hij hem. Als man en vrouw schiep Hij hen.“ (Genesis 1,27)

Wat is nu juist? Zijn man en vrouw tegelijkertijd door God geschapen – of werd Eva uit de rib van Adam vervaardigd en daarom de vrouw uit de man?
Het is – vooral voor veel vrouwen – een bevrijdende boodschap, dat Jezus van Nazareth de gelijkheid onderwees en leefde. Hij plaatste mannen niet boven vrouwen, maar brak zelfs met de toenmalige maatschappelijke orde. Hij sprak met vrouwen, Hij logeerde bij vrouwen, Hij genas vrouwen en Hij redde hun leven.

De rehabilitatie van de Christus Gods
 0,00