Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Faderns ord även till dig

 10,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Faderns ord även till dig

Den evige Faderns ord till sitt barn.

För alla människor är den en ledsagare på vägen till ett medvetet liv i Gud.

I denna bok låter Gabriele oss ta del av gåvorna hon mottog från Guds Ande. Faderns ord riktar sig också till oss. För Gud, den evige Anden, allas vår Fader, som vi i vår egensinnighet har fjärmat oss från, som älskar oss oföränderligt och längtar efter var och en av oss, talar oupphörligen till oss i djupet av vårt ureviga väsen.

Faderns ord även till dig
 10,00