• Gud helar
  • Gud helar
  • Gud helar
  • Gud helar

Gud helar

Inom människan verkar en mäktig kraft


 5.00 *

Gud helar

ISBN 978-1-890841-23-2

article number: S309sv

58 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Gud helar

Den fria Anden, Gud, den eviga kärleken inom oss, vill att vi är friska, aktiva och lyckliga. Men det beror på oss om vi vill vara friska eller sjuka och svaga.
Säkerligen kommer någon nu att tänka: ”Vilken fråga! Vem vill inte vara frisk?” Få människor känner till tankarnas kraft.

Såväl de positiva som de negativa tankarna får makt över oss, ju oftare vi tänker samma eller liknande tankar.
Vår kropp är en spegelbild av våra känslor, tankar och ord. Varje ord, tanke och känsla är energi som vi sänder ut – positiv eller negativ.

Allt är energi och ingen energi går förlorad. Samtidigt är vi mottagare av samma och liknande energi, för lika dras till lika.
Läs om hur du kan utveckla de positiva krafterna, de rena gudskrafterna, inom dig och därmed aktivera de självläkande.

Gud helar

Inom människan verkar en mäktig kraft


 5.00 *

Gud helar

ISBN 978-1-890841-23-2

article number: S309sv

58 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **