• Kazanie na Górze
  • Kazanie na Górze
  • Kazanie na Górze
  • Kazanie na Górze

Kazanie na Górze

Życie zgodne z prawem Bożym Fragmenty z boskiego objawienia „To jest Moje Słowo. A i Ω“.


 3.50 *

Kazanie na Górze

ISBN 83-911929-5-4

article number: S008pl

108 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Kazanie na Górze

Dwa tysiące lat temu Jezus z Nazaretu darował ludzkości Kazanie na Górze.

Zawiera ono esencję Jego nauki – istotne wypowiedzi dotyczące życia według praw Bożych, wskazówki, jak obchodzić się z naszymi współbliźnimi, także ze zwierzętami i przyrodą.

Kto nauki te stosuje każdego dnia ten bardzo szybko poczuje, jak zmienia się jego życie, jak staje się ono pozytywne i pełne pokoju.

Należy do nich również prosta zasada: „To, czego oczekujesz od bliźniego, najpierw sam uczyń”. Ten, kto z niej korzysta, doświadczy jej rewolucyjnego, pozytywnego działania w swoim życiu.

Kazanie na Górze

Życie zgodne z prawem Bożym Fragmenty z boskiego objawienia „To jest Moje Słowo. A i Ω“.


 3.50 *

Kazanie na Górze

ISBN 83-911929-5-4

article number: S008pl

108 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **