Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Liobani. Vyprávím – posloucháš?

(Pro děti od 1.dne života do 6 let)

 5,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Liobani. Vyprávím – posloucháš?
(Pro děti od 1.dne života do 6 let)

Děti se ptají: „Proč“
Proč jsme na Zemi? Jak nám může ochranný duch pomoci a jak nás může vést? Jak žijí duchovní bytosti v nebi? Jak pociťují zvířata, rostliny a kameny?
Liobani dává těm nejmenším jednoduchá vysvětlení.

Liobani, andělská učící bytost z ryzích nebes, vypráví malým obyvatelům Země o jejich pravém domově, ze kterého jednou přišly, a kam se zase někdy opět vrátí. Poučuje děti této Země o tom, jak je to krásné žít v míru se všemi lidmi, se zvířaty a všemi rostlinami a kameny.

Například říká: „Milé dítě, když pozoruješ nějakou květinu, neutrhneš ji nebo nevytrhneš i s kořeny, když se z ní těšíš, že roste a kvete, pak má Bůh, tvůj nebeský otec, z tebe velkou radost. Jednáš-li takto láskyplně, pak v tobě sílí světlo.Bude v tobě stále světleji a jasněji.“
Liobani povzbuzuje děti, aby se staly silnými, nezištnými a užitečnými občany a rodičům dává pokyny pro doprovod a vedení dětí, aby se mohly rozvinout ke svobodným zodpovědným lidem. Liobani doporučuje rodičům, aby stále znovu dětem předčítali z této knihy, aby se do jejich srdcí nastěhovalo to dobré.

Liobani. Vyprávím – posloucháš?
 5,00