• Mówiąca Wszech-Jedność
  • Mówiąca Wszech-Jedność
  • Mówiąca Wszech-Jedność
  • Mówiąca Wszech-Jedność

Mówiąca Wszech-Jedność

Słowo Uniwersalnego Ducha Stwórczego


 29.00 *

Mówiąca Wszech-Jedność

ISBN 978-3-89201-821-6

article number: S173en-1

318 pages, Softbound

incl. brochure: Mikorkosmos w makrokosmosie

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Mówiąca Wszech-Jedność

Kosmiczne dzieło do nauczania i uczenia się ze szkoły Boskiej Mądrości

W całej przyrodzie żywa jest kosmiczna Wszech-Komunikacja; widzimy to na przykład w stadzie ptaków, które potrafią latać w ogromnych formacjach, nie wchodząc sobie nawzajem w drogę.
Jak to jest możliwe?

Gabriele wyjaśnia, jak królestwa przyrody, minerały, rośliny i zwierzęta, a także czyste istoty boskie, są połączone ze sobą i z Bogiem Stwórcą, Wszech-Jedynym, poprzez Wszech-Komunikację. Daje nam wgląd przez duchowe drzwi do siedmiowymiarowego królestwa Boga i pokazuje, jak my, ludzie, możemy również odnaleźć drogę powrotną do Wszech-Jedności życia.

Otrzymujemy konkretne ćwiczenia.

Do książki dołączona jest broszura GRATIS:
„Mikrokosmos w makrokosmosie.
Słowo gwiazd do człowieka, mikrokosmosu, i do jego duszy”
Gabriele

ISBN 978-3-89201-822-3

 

Mówiąca Wszech-Jedność

Słowo Uniwersalnego Ducha Stwórczego


 29.00 *

Mówiąca Wszech-Jedność

ISBN 978-3-89201-821-6

article number: S173en-1

318 pages, Softbound

incl. brochure: Mikorkosmos w makrokosmosie

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **