Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Реинкарнација, еден дар на милост на животот

Каде оди патот на мојата душа?

 7,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Реинкарнацијата не е само „источно“ знаење, зашто мислата за реинкарнацијата беше жива и во прахристијанството. Од Габриеле ретко јасно и недвосмислено се одговараат темелните прашања на човекот за она „од каде“ и „каде“, „зошто“ и „поради што“ – и таа расчистува со многуте заблуди и погрешни претстави за реинкарнацијата.

 

Реинкарнација, еден дар на милост на животот
 7,00