• Reinkarnace. Milosrdný dar života
  • Reinkarnace. Milosrdný dar života
  • Reinkarnace. Milosrdný dar života
  • Reinkarnace. Milosrdný dar života

Reinkarnace. Milosrdný dar života

Poselství pravdy


Free *

Reinkarnace. Milosrdný dar života

ISBN 978-80-903060-4-2

article number: G310cs

30 pages

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Reinkarnace. Milosrdný dar života

Výňatky ze stejnojmenné knihy

Víra ve znovuzrození duše je tak stará jako lidstvo samo.
Zákon příčiny a účinku a myšlenka, že se člověk může vícekrát vtělovat, je zcela normální pro více než polovinu lidstva.
Toto učení o převtělování bylo živé i v ranném křesťanství.

Vědění o reinkarnaci nám otevírá oči, abychom porozuměli smyslu našeho života, proč jsme na Zemi a jakou úlohu zde máme, totiž šanci využít tento pozemský život a opět se rozvinout k tomu, čím ve svém duchovním prazákladu jsme: božskými bytostmi, jejichž život je věčný.

Reinkarnace. Milosrdný dar života

Poselství pravdy


Free *

Reinkarnace. Milosrdný dar života

ISBN 978-80-903060-4-2

article number: G310cs

30 pages

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **