• Słowa Ojca do ciebie
  • Słowa Ojca do ciebie
  • Słowa Ojca do ciebie
  • Słowa Ojca do ciebie

Słowa Ojca do ciebie


 10.00 *

Słowa Ojca do ciebie

ISBN 978-3-96446-017-2

article number: S108pl

120 pages, Hardcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Słowa Ojca do ciebie

Słowa wiecznego Ojca do Jego dziecka.

Drogowskaz dla wszystkich ludzi na drodze do świadomego życia w Bogu.

Dzięki Gabriele współuczestniczymy w odbieraniu darów z Ducha Bożego, które otrzymała jako dziecko Boże. Słowa Ojca są skierowane również i do nas, aby je przyjąć i pojąć. Bóg, odwieczny Duch jest Ojcem nas wszystkich. Jego królestwo, naszą odwieczną ojczyznę, opuściliśmy z własnej woli. Bóg kocha nas niezmiennie i tęskni za każdym z nas – przemawia do nas nieustannie w głębi naszej prawiecznej istoty.

Słowa Ojca do ciebie


 10.00 *

Słowa Ojca do ciebie

ISBN 978-3-96446-017-2

article number: S108pl

120 pages, Hardcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **