• Przesłanie z Wszechświata - Tom 2
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 2
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 2
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

ISBN 978-83-89460-26-4

article number: S138pl

214 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

Przesłania z wszechświata zawierają odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka, które nie są wyjaśnione w Biblii: znaczenie i cel życia na Ziemi, wolność każdej istoty, prawo przyczyny i skutku, nieśmiertelność duszy i jej reinkarnacja w wielu wcieleniach na Ziemi, czyn zbawczy Chrystusa, nieskończona miłość Boga do każdego człowieka i do całego stworzenia, i wiele więcej.

Czytelnik jest wielokrotnie świadkiem tego, jak Duch Boży naświetla wydarzenia na świecie w sposób aktualny, a jednocześnie ponadczasowy czy zajmuje stanowisko na takie tematy jak manipulacja genetyczna, zmiany klimatyczne. Niemal w tym samym momencie także i wstrząsa nami, pociesza i uzdrawia oraz wzywa nas ludzi do podjęcia decyzji. Przeczytajmy sami przesłania z kosmosu przekazane przez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga w naszych czasach.

Z treści (tom 2):
Odnajdź wolność w Bogu. Moc Chrystusa w tobie. Objawiam losy ludzkości tak, aby wiele Moich ludzkich dzieci zdążyło się rozbudzić i nawrócić. Barometr przyrody pokazuje, gdzie stoi ludzkość. Wyprostujcie się, aby przyjąć prawidłową postawę duchową. Jesteście dziedzicami ofiarnej miłości. Ten, kto patrzy jedynie na cienie, nie znajduje światła. Rozpraszajcie cienie razem ze Mną, a będziecie jednym ze Mną. Ja promieniuję na was Moim światłem, abyście się zmieniali i zbliżali do światła….

Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 2

ISBN 978-83-89460-26-4

article number: S138pl

214 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **