• Przesłanie z Wszechświata - Tom 3
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 3
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 3
  • Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

ISBN 978-83-89460-27-1

article number: S141pl

220 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

Przesłania z wszechświata zawierają odpowiedzi na podstawowe pytania człowieka, które nie są wyjaśnione w Biblii: znaczenie i cel życia na Ziemi, wolność każdej istoty, prawo przyczyny i skutku, nieśmiertelność duszy i jej reinkarnacja w wielu wcieleniach na Ziemi, czyn zbawczy Chrystusa, nieskończona miłość Boga do każdego człowieka i do całego stworzenia, i wiele więcej.

Czytelnik jest wielokrotnie świadkiem tego, jak Duch Boży naświetla wydarzenia na świecie w sposób aktualny, a jednocześnie ponadczasowy czy zajmuje stanowisko na takie tematy jak manipulacja genetyczna, zmiany klimatyczne. Niemal w tym samym momencie także i wstrząsa nami, pociesza i uzdrawia oraz wzywa nas ludzi do podjęcia decyzji. Przeczytajmy sami przesłania z kosmosu przekazane przez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga w naszych czasach.

Z treści (Tom 3):
Wszystko, co żyje jest prawem i świadomością. To jest podniosły czas – czas Chrystusa. Powierzcie się Mojej sile, mocy miłości. Żyjcie tu i teraz – a będziecie w komunikacji z boskimi energiami życia, które was przenikają. Prawo Absolutne nauczane we wszystkich szczegółach. Koniec materialistycznego czasu. Skieruj się do sedna duszy – sednem duszy Jestem Ja. Słuchajcie głosu wszechświata i rozbudźcie się we Mnie! Jestem pokojem….

Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

Współczesne proroctwo Boże zamiast słów Biblii


 15.00 *

Przesłanie z Wszechświata - Tom 3

ISBN 978-83-89460-27-1

article number: S141pl

220 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **