Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

To jest Moje Słowo – Alfa i Omega

Ewangelia Jezusa. Objawienie Chrystusa, które znają prawdziwi chrześcijanie na całym świecie

 13,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 3-5 workdays **

Product Information

Teraz nadszedł czas. Tragiczne w skutkach oszustwo wobec ludzkości zostało ujawnione. Jego przesłanie miłości do Boga i bliźniego zostaje uwolnione od zasłon religijnego zawłaszczenia. W oparciu o “Ewangelię Jezusa”, istniejący pozabiblijny tekst ewangelii, Chrystus sam objawił – wyjaśniając, prostując i pogłębiając – poprzez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga w naszych czasach, prawdę, fakty o Jego myśleniu i życiu jako Jezusa z Nazaretu. Odwieczne Słowo, Jedyny Bóg, Wolny Duch przemawia przez Gabriele, jak przez wszystkich proroków Boga – Abrahama, Mojżesza, Izajasza, Hioba, Eliasza, Jezusa z Nazaretu, Chrystusa Bożego. W wielkim dziele objawienia “To jest moje Słowo – Alfa i Omega” Chrystus przemawia z Królestwa Bożego przez Gabriele, prorokinię i ambasadorkę Boga, mówiąc o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W swoim dziele, które jest dziełem historycznym, zwraca się do wszystkich ludzi, aby wyjaśnić, czego nauczał jako Jezus z Nazaretu i jak przebiegało jego ziemskie życie oraz wskazuje na związki z wielkim dziełem zbawienia, które ma swoje źródło w Królestwie Bożym.

Z treści:
● Sens i cel życia na Ziemi
● Fałszowanie nauk Jezusa z Nazaretu w ciągu ostatnich 2000 lat
● Wymagania dotyczące leczenia ciała fizycznego
● Jezus uczy o małżeństwie
● Kazanie na Górze
● Istota Boga
● Bóg się nie złości i nie karze
● Nauka o „wiecznym potępieniu” jest wyszydzaniem Boga
● Walka ciemności przeciwko planowi Boga i Jego sprawiedliwym prorokom
● Jezus kochał zwierzęta i stawał w ich obronie.
● Człowiek bezcześci i niszczy życie na Ziemi
● Prawo siewu i zbioru dotyczy także postępowania wobec stworzenia Bożego.
● Śmierć, reinkarnacja i życie.
● Równość mężczyzn i kobiet.
● Prawdziwe znaczenie zbawczego czynu Jezusa, Chrystusa
i wiele więcej…

To jest Moje Słowo – Alfa i Omega
 13,00