• Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?
  • Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?
  • Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?
  • Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

Život s našom životinjskom braćom i sestrama


 9.50 *

Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

ISBN 953-6284-22-7

article number: S133kr

105 str., meki uvez

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

Ti, životinjo – Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

Život s našom životinjskom braćom i sestrama

Izvanredna “knjiga o životinjama” – objašnjava nastanak životnih oblika prirode i sveobuhvatno djelujuća temeljna duhovna načela.
Na temelju toga mi iz druge perspektive promatramo sebe same i svoj odnos prema životinjama: Čovjek je moj bližnji, životinja je moj subližnji.
Mi saznajemo o komunikaciji između životinja i drugih bića, o mogućnostima da kao ljudi komuniciramo sa životinjama; o razlozima napada životinje na nas; o pravom načinu postupanja sa životinjama; savjete za ishranu životinja i organizaciju toka njihovog dana.

Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

Život s našom životinjskom braćom i sestrama


 9.50 *

Ti, životinjo - Ti, čovječe! Tko ima više vrijednosti?

ISBN 953-6284-22-7

article number: S133kr

105 str., meki uvez

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **