• Skąd przyszedłem? Dokąd idę?
  • Skąd przyszedłem? Dokąd idę?
  • Skąd przyszedłem? Dokąd idę?
  • Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

75 najczęściej stawianych pytań na temat „Życie po śmierci” oraz odpowiedzi na nie.


 8.00 *

Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

ISBN 978-83-89460-36-3

article number: S407pl

96 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

Do najczęściej zadawanych pytań należą m.in.:

Jak przebiega umieranie?
Czego doświadcza dusza, gdy opuszcza swoje ciało?
Co znaczy karma i reinkarnacja?
Jaką pomoc możemy dać umierającemu człowiekowi?
Czy śmierć jest zaprogramowana przy urodzeniu?
Jakie jest znaczenie naszego życia na Ziemi?…

W treści:
Nie jest jednak tajemnicą, lecz prawdą, o czym wielu nie wie, a co stanowi przedmiot niniejszych rozważań – że śmierć nie oznacza przerwania naszej wędrówki, lecz jest bramą do jej kontynuowania na innym poziomie istnienia. Jest bramą do życia, które będzie tym bardziej świetliste, im bardziej świadomie człowiek wykonuje zadania swojego ziemskiego życia.

Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

75 najczęściej stawianych pytań na temat „Życie po śmierci” oraz odpowiedzi na nie.


 8.00 *

Skąd przyszedłem? Dokąd idę?

ISBN 978-83-89460-36-3

article number: S407pl

96 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **