• Jag kom - varifrån? Jag går - vart?
  • Jag kom - varifrån? Jag går - vart?
  • Jag kom - varifrån? Jag går - vart?
  • Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

De 75 mest ställda frågorna med svar till temat ”livet efter döden”.


 6.00 *

Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

ISBN 3-926956-50-9

article number: S407sv

64 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

Denna bok förmedlar kunskap om fundamentala andliga sammanhang. Här ges svar på de 75 mest ställda frågorna till temat ”livet efter döden”. T ex. Vad sker när vi dör? Vad upplever själen, när den lämnar sin kropp? Karma och reinkarnation. Vilken hjälp kan vi ge en döende? Är döden redan programmerad vid födseln? Vad är meningen med vårt liv på jorden? Denna bok innehåller kunskap från den andligt gudomliga källan. Den ger svar på frågor som är lika gamla som mänskligheten själv.

Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

De 75 mest ställda frågorna med svar till temat ”livet efter döden”.


 6.00 *

Jag kom - varifrån? Jag går - vart?

ISBN 3-926956-50-9

article number: S407sv

64 pages, softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **