• Δεν είσαι εγκαταλειμμένος
  • Δεν είσαι εγκαταλειμμένος
  • Δεν είσαι εγκαταλειμμένος
  • Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

Ο Θεός είναι κοντά σου με λόγια και με έργα


 11.00 *

Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

ISBN 978-9963-2987-1-6

article number: S115el

94 pages, Softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

Ο Θεός είναι κοντά μας με λόγια και έργα.
Αυτό το μικρό εικονογραφημένο βιβλίο μάς μεταφέρει
αυτή τη βαθιά αλήθεια με τρόπο εμφαντικό.
Περιέχει αποκαλύψεις που μας δόθηκαν από τον ουράνιό μας
Πατέρα και τον Λυτρωτή μας, τον Χριστό.
Σ’ αυτό το βιβλίο μάς δίνονται βαθύτατες διδασκαλίες
που προέρχονται από την Παν-σοφία και πρακτικές
υποδείξεις για να προχωρήσουμε πνευματικά στον δρόμο
της εξέλιξης της συνείδησης.
Οι θεϊκές αυτές αποκαλύψεις είναι ένας αληθινός θησαυρός
για όσους αναζητούν τον Θεό. Τα λόγια του Θεού
είναι πνευματικά κοσμήματα που προέρχονται από την
αιώνια Πηγή της Αλήθειας.

Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

Ο Θεός είναι κοντά σου με λόγια και με έργα


 11.00 *

Δεν είσαι εγκαταλειμμένος

ISBN 978-9963-2987-1-6

article number: S115el

94 pages, Softbound

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **