Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Życie Kobiety w Służbie Odwiecznego

Moja droga jako prorokini nauczającej i ambasadorki Boga na przełomie czasów - Gabriele

 18,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Gabriele, prorokini i ambasadorka Boga, pełna motywacji, aby innych wspierać i pomagać przez własne przeżycia i doświadczenia, wprowadza czytelnika w życie kobiety w służbie Odwiecznego. W sposób wyczuwalny przedstawia swoje przeżycia rozpoczynając od dzieciństwa. Opisuje początki słowa proroczego, bezpośrednie szkolenia, które otrzymywała od Ducha Bożego i powstawanie ogólnoświatowego dzieła Chrystusa Bożego. Przedstawia swoją głęboką radość w poczuciu bycia w jedności z Bogiem, naszym odwiecznym Ojcem. Były też i przeciwności, ataki, którym musiała stawić czoła jako kobieta w służbie Odwiecznego. Na zakończenie autobiograficznych opisów znajdujemy krótkie relacje współuczestników, poświęcone twórczej sile Gabriele i jej ponadludzkim osiągnięciom. Gabriele w swoim życiu jako kobieta oddana była i jest Królestwu Bożemu, swoim współbraciom, wszystkim duszom, całemu stworzeniu Bożemu. Te autobiograficzne wspomnienia Gabriele w tym pełnym wydaniu opublikowano teraz po raz pierwszy.

 

 

Życie Kobiety w Służbie Odwiecznego
 18,00