Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Synowie i córki Boga z polecenia Boga, w połączeniu z boską Mądrością, trzecią siłą podstawową Boga, rehabilitują Chrystusa Bożego

 19,90

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Chrystus Boży był i jest wykorzystywany i dyskredytowany w najbardziej szkodliwy sposób przez instytucjonalne to znaczy wyznaniowe struktury władzy.
Autorzy tego dzieła naświetlają szczegółowo różne aspekty nadużywania imienia Jezusa, Chrystusa – przede wszystkim zniekształcenie i sfałszowanie Jego pierwotnej nauki oraz wynikające z tego katastrofalne skutki dla ludzkości i dla całej Ziemi.
Poruszane tematy to między innymi:
– Walka zewnętrznych religii przeciwko prachrześcijańskiemu nurtowi
– Przemoc, wojny i przestępstwa pod płaszczykiem „chrześcijaństwa“
– Kościelne dogmaty i zasady wiary – zapowiedź walki przeciwko Chrystusowi
– Krwawe ślady Kościołów
– Otchłanie nauki Marcina Lutra
– Pogarda i ucisk wobec kobiet
– Przestępstwo wobec stworzenia Bożego

Zapoznajcie się Państwo z zasięgiem tego oszustwa, skierowanego przeciwko nauce Jezusa, Chrystusa. Przeczytajcie, co On naprawdę ludziom przyniósł i dzisiaj ponownie przynosi: Naukę miłości do Boga i bliźniego, przyrody i zwierząt – naukę drogi powrotnej do Królestwa Bożego, do naszego odwiecznego Ojca.

Rehabilitacja Chrystusa Bożego
 19,90