Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca

 10,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 10-14 workdays **

Product Information

Modlitwa jest pomostem do rzeczywistości Ducha, do życia, które czyni nas wolnymi.

Kierowanie się do wnętrza stwarza połączenie między poziomem materialnego bytu a poziomem bytu duchowego…

„Ten, kto codziennie modli się prawdziwie, modli się z serca, zachowa również wewnętrzny spokój w największym hałasie… Jeżeli dopuścimy do tego, aby właściwa modlitwa i medytacja, coraz bardziej kierowały nas do wnętrza, do królestwa pokoju, z którego pochodzimy, to wieczna moc promieniować będzie przez nas, będzie nas prowadzić, orzeźwiać i posilać z życiodajnego źródła Bożego pokoju…”

Wewnętrzne modlenie się
 10,00