Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

eBook – Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca

 4,99

Available immediately, delivery time no delivery time (e.g. download) **

Product Information

E-Book

Modlitwa jest pomostem do rzeczywistości Ducha, do życia, które czyni nas wolnymi.

Kierowanie się do wnętrza stwarza połączenie między poziomem materialnego bytu a poziomem bytu duchowego…

„Ten, kto codziennie modli się prawdziwie, modli się z serca, zachowa również wewnętrzny spokój w największym hałasie… Jeżeli dopuścimy do tego, aby właściwa modlitwa i medytacja, coraz bardziej kierowały nas do wnętrza, do królestwa pokoju, z którego pochodzimy, to wieczna moc promieniować będzie przez nas, będzie nas prowadzić, orzeźwiać i posilać z życiodajnego źródła Bożego pokoju…”

eBook – Wewnętrzne modlenie się
 4,99