• Wewnętrzne modlenie się
  • Wewnętrzne modlenie się
  • Wewnętrzne modlenie się
  • Wewnętrzne modlenie się

Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca


 10.00 *

Wewnętrzne modlenie się

ISBN 978-3-96446-018-9

article number: S307pl

118 pages, Hardcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa jest pomostem do rzeczywistości Ducha, do życia, które czyni nas wolnymi.

Kierowanie się do wnętrza stwarza połączenie między poziomem materialnego bytu a poziomem bytu duchowego…

„Ten, kto codziennie modli się prawdziwie, modli się z serca, zachowa również wewnętrzny spokój w największym hałasie… Jeżeli dopuścimy do tego, aby właściwa modlitwa i medytacja, coraz bardziej kierowały nas do wnętrza, do królestwa pokoju, z którego pochodzimy, to wieczna moc promieniować będzie przez nas, będzie nas prowadzić, orzeźwiać i posilać z życiodajnego źródła Bożego pokoju…”

Wewnętrzne modlenie się

Modlitwa serca - Modlitwa duszy - Modlitwa eteryczna - Modlitwa uzdrawiająca


 10.00 *

Wewnętrzne modlenie się

ISBN 978-3-96446-018-9

article number: S307pl

118 pages, Hardcover

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **